Úřední deska

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí

Ředitelka školy oznamuje,

že po dobu její nepřítomnosti od 17.11 do 23.12. 2016  ji bude zastupovat paní učitelka Pavlíková.

Ředitelské volno

dne 18. 11. 2016 je vyhlášeno na ZŠ a MŠ ve Vlkoši ředitelské volno.

Organizace školního roku 2016-2017

Úřední dny během hlavních prázdnin:

4., 7., 8. července od 8:00 do 12:00, 22., 23., 24. srpna od 8:00 do 12:00.

Možnost vyzvednutí evidenčních listů pro nově přijaté děti do mateřské školy.

29. 8., 30.8., 31.8 (provoz mateřské školy oficiálně začíná 1. 9. 2016).

Nástup do základní školy

1.9. v 8.00 – slavnostní zahájení a přivítání žáků.

Závěrečná zpráva projektu – dotace zabezpečení školy

Mateřská škola bude během hlavních prázdnin uzavřena – od 1.7.2016 do 31.8.2016.

Recyklohraní

V budově ZŠ jsou umístěny sběrné boxy na elektroodpad. 1. drobný: vybité baterie a monočlánky, 2. objemný: např. stará rádia, přehrávače, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a přístroje atp. NESBÍRÁME: velké baterie a akumulátory, TV obrazovky, počítačové monitory a zářivky a žárovky! Za vybraný odpad soutěží děti o věcné ceny!!!