Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy III 

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 9. 3. a 11. 5. 2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci z 1. až 3. třídy a ze 4. a 5. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

9.3.2023 (1. až 3. třída)

11.5.2023 (4. a 5. třída)