Školní jídelna

V naší škole jsou dvě výdejní místa pro stravu s celkovou kapacitou 70 míst. Základní škola má výdejnu jídla s jídelnou v přízemí s kapacitou 42 míst. Mateřská škola má také výdejnu jídla s kapacitou 28 míst. Výdej jídla dětem zajišťuje paní Zdeňka Vaňková a paní Jarmila Kučerová. Strava se dováží ze Zařízení školního stravování v Chropyni. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a nápoje. V mateřské škole je dětem podávána ranní a odpolední svačina.