Základní škola

Charakteristika základní školy

Naše škola, Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace, je zařazena do rejstříku škol jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 9. 2007. Jejím zřizovatelem je Obec Vlkoš. Jsme školou rodinného typu a společně vzděláváme a vychováváme všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy. Jedná se o školu, která je organizována jako málotřídní s 5 ročníky ve 2 třídách. Do I. třídy jsou zpravidla zařazeni žáci 1., 2. a 3. ročníku a do II. třídy žáci 4. a 5. ročníku. V tomto spojení je rovněž organizována výuka. Součástí školy je také výdejna stravy a jedno oddělení školní družiny.

Budova naší školy je umístěna v kulturním centru obce, v těsném sousedství obecního úřadu, pošty, kostela, prodejny potravin a místního pohostinství, nedaleko se nachází sokolovna a zastávka autobusu. Jde o starší objekt, který spojuje mateřskou školu se základní školou v jeden celek. Obě součásti jsou přístupné svým vlastním vchodem a to z ulice a z dvorního traktu. Na školní dvůr plynule navazuje prostorná zahrada se zbudovaným hřištěm.

Popis základní školy

Kapacita školy je 90 žáků, kapacita školní družiny je 20 žáků. V mateřské škole je kapacita stanovena na 28 dětí a kapacita dvou výdejen stravy je celkem 55 míst. Naši školu navštěvují nejen místní děti, ale rovněž děti ze sousední obce Věžky. Žáci naší školy plní povinnou školní docházku na 2. stupni dle osobního rozhodnutí zákonných zástupců na základních školách v Přerově. Budova školy je patrová. V přízemí se nachází šatna žáků, výdejna stravy se sociálním zařízením pro školnici a tělocvična vybavená základním nářadím. V prostoru vedle schodiště jsou umístěny uzamykatelné skříně pro zaměstnance. Součástí tohoto prostoru je také obecní knihovna, která je přístupná ze vstupní chodby.

V prvním patře budovy jsou tři kmenové učebny, kmenová učebna školní družiny vybavená PC, ředitelna a sociální zařízení žáků a pedagogických pracovníků. Na chodbě je odpočinkový kout pro pedagogy, je zde nainstalován studijní a přírodovědný koutek a také stálá expozice přírodnin a vycpanin zvěře. Ve škole je k dispozici žákovská i učitelská knihovna. Jednotlivé třídy jsou vybaveny novým sedacím nábytkem. Materiální vybavenost je na dobré úrovni a vychází z finančních možností školy.