Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy II

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 11. 11. 2022 a 6. 1. 2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci z 1., 2. a 4. třídy a ze 3. a 5. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.