Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy I

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 2. 6. 2022 a 3. 6. 2022  pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci z 1. až 3. třídy a ze 4. a 5. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

(1. až 3. třída)

 

(4. a 5. třída)