Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy IV

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 10. 10. a 28. 11.  2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci ze 4. a 5. třídy a z 1. až 3. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

10. 10. 2023 – 4. a 5. třída

28. 11. 2023 – 1. až 3. třída

« Zpět na album

28. 11. 2023