Sponzorské dary

75882,- Kč výtěžek ze školního plesu v roce 2019. Děkujeme všem pořadatelům a všem, kdo přispěli. Tato částka bude využita ve prospěch dětí Základní školy a Mateřské školy Vlkoš.

73 871,- Kč výtěžek z 9. školního plesu v roce 2018. Děkujeme všem pořadatelům a všem, kdo přispěli. Finanční prostředky budou využity ve prospěch dětí. 

73 327,- Kč výtěžek školního plesu. Děkujeme všem pořadatelům a všem, kdo přispěli. Finanční prostředky budou využity ve prospěch dětí.

65 238,- Kč výtěžek školního plesu. Děkujeme všem pořadatelům a všem, kdo přispěli. Finanční prostředky budou využity ve prospěch dětí.

Peněžní dar 30.000,- Kč – OPTYS, spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice ve prospěch kolektivu dětí 4. a 5. třídy na zajištění školního výletu.

Peněžní dar 30.000,- Kč – FILÁK Přerov na osvětlení 4. a 5. třídy

Hmotný dar – Sazka, Olympijský víceboj – 2 sady na badminton, fotbalový a volejbalový míč (na základě účasti v projektu)