Úspěchy žáků

Celostátní matematická soutěž Pangea 2023

V únoru 2023 se naši žáci 5. ročníku opět zúčastnili každoroční celostátní matematické soutěže Pangea. Letos byla průvodním tématem historie a patronem soutěže se stal hrabě Kinský. Děti si opět lámaly hlavičky s nelehkými úkoly zaměřenými hlavně na logické uvažování. Na začátku května byly vyhlášeny výsledky. V naší 5. třídě se na 3. místě překvapivě umístila Adéla Valdová, na druhém místě Aneta Molčíková a za naši třídu vyhrála Barbora Kutálková, která se zároveň umístila na velmi pěkném 20. místě v kraji.

Všem účastníkům gratulujeme!

 

Celostátní matematická soutěž Pangea

V únoru 2022 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili celostátní matematické soutěže Pangea. Celá soutěž se nesla v duchu cestovatelských objevů a patronát nad ní převzal náš známý cestovatel a mořeplavec Richard Konkolski. Děti se během soutěže potýkaly s patnácti úlohami, v nichž si procvičily hlavně schopnost logického uvažování. Výsledky školního kola byly zveřejněny v dubnu. Za 4. a 5. třídu se na 3. místě umístil Tobiáš Kroupa s 19 body, na 2., tedy stříbrném místě, se umístila s 21 body Barbora Kutálková a zlato vybojoval s 23 body Jiří Doskočil, který se zároveň umístil na velmi pěkném 33. místě v kraji. Gratulujeme!

26. ročník soutěže Bible a my

V nejmladší I. kategorii určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol zvítězila mezi 35 účastníky své kategorie Eliška Kutálková ze ZŠ Vlkoš (okres Přerov), která zvítězila i v minulém ročníku.

Ocenění našich žáků ve školním roce 2018-2019

Ocenění našich žáků ve školním roce 2017-2018

 • Blahopřejeme Elišce Kutálkové za 1. místo v ústředním kole soutěže „Bible a my“.

 • Ve výtvarné soutěži „NAKRESLI TŘI KRÁLE“ vyhrála Adriana Chytilová v kategorii II (4. a 5. ročník). Za prezentaci naší školy děkujeme.

 • Děkujeme našim žákyním Elišce Kutálkové a Adriance Chytilové za kvalitní reprezentaci naší školy v okresním kole soutěže BIBLE A MY. Svou připravenost ve znalosti Bible dokazovaly dne 22. 11. 2017. V I. kategorii s přehledem vyhrála Eliška Kutálková.Všechny její odpovědi byly správné. Dosáhla nejvyššího možného počtu bodů. Postupuje do ústředního kola BIBLE A MY, které se uskuteční 23. 3. 2018 ve Strážnici.Blahopřejeme!

 

Ocenění našich žáků ve školním roce 2016-2017

 • V okresním kole se nejlépe umístila Eliška Kutálková, která v první kategorii (žáci druhého a třetího ročníku) získala 2 místo.

Ocenění našich žáků ve školním roce 2015-2016

 • Výtvarná soutěž Rozkvetlá zahrada – 2. místo Emma Fryčová (3. ročník)
 • Okresní kolo Pythagoriády 5.-11.místo Daniel Hostášek (5. ročník)
 • Soutěžní taneční přehlídka dětských souborů „O erb města Litovel“ 4.místo taneční kroužek pod vedením paní Šulavové.

 

Ocenění našich žáků ve školním roce 2014-2015

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

 

 

 

 • 1. místo v celostátní soutěži Srdce s láskou darované (žáci 4. a 5. ročníku)
 • 1. místo v literární části soutěže Evropa ve škole (Lenka Kuželová)
 • 1. místo v literární soutěži Pohádka v rámci Noci s Andersenem (Lenka Kuželová)
 • Postup do celostátního kola soutěže Logická olympiáda (Patrik Barták)
 • Soutěž Hravě žij zdravě – 5. místo v kraji (5. ročník)