Informace o aktuální situaci v základní škole a v mateřské škole

 Základní škola
  • Stále trvá mimořádné opatření uzavření základní školy – není znám termín ukončení!
  • Obědy jsou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti mimořádného opatření  – až do odvolání!
  • V sekci důležitá sdělení je dokument informace  k nouzovému stavu.
  • Vyučující zasílají na vaše osobní emaily informace o domácím procvičování. Žádáme o zpětnou vazbu!!!
  • Pokud žádné informace do emailu nepřišly, napište mi na email školy zsvlkos@seznam.cz
  • Vyučující Vám do osobních emailu posílají kódy na interaktivní učebnice, které dávají nakladatelství k dispozici.
  • V pondělí budeme přítomni v základní škole na pracovní poradě.
  • Děkuji všem za skvělou spolupráci – myslíme na vás a přejeme hodně energie a zdraví!
Mateřská škola
 je dosud v provozu!!! Školu navštěvují všechny přihlášené děti, jsou zajištěny obědy i svačiny a přesnídávky. Chod mateřské školy bude trvat dále, dokud to bude možné a nedojde k dalším mimořádným opatřením.  O všem budete včas informováni prostřednictvím pedagogických pracovníků. Prosím dodržujte všechna nařízená hygienická opatření!!!  Posílejte děti zdravé – bez příznaků nachlazení a rýmy!!!
 Děkujeme za pochopení a přejeme hodně trpělivosti a zdraví!