Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které platí s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání.

Oficiální dokument ke stažení: