Informace o zahájení školního roku v ZŠ

 • 4. 9. 2023 pondělí
  Slavnostní zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 8:00.
  Přivítání žáků s třídními učiteli. Do tříd jdeme bez aktovek, v běžné obuvi.
  Žáci si vyzvednou přihlášku o školní družiny. Odevzdejte do 8.9.
  Družina funguje pro všechny přihlášené od 6:30 do 16:00.
  Nahlásit paní školnici, zda budou chodit na obědy.
  Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů.
  Rodiče mohou být přítomni v jednotlivých třídách.
  Školní družina funguje až od 5. 9. 2023.
 • 5. 9. 2023 úterý
  Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40.
  Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.
  1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny
  nebo s rodičem odejít domů.
 • 6. 9. 2023 středa
  Vyučování podle rozvrhu. Najdete na webu školy.
  Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.
  1. ročník končí 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny.
 • 7. 9. 2023 čtvrtek
  Vyučování podle rozvrhu.
  1. ročník končí 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny.
 • 8. 9. 2023 pátek
  Vyučování podle rozvrhu pro všechny ročníky. Běžný chod školy.