Organizace školního roku 2017-2018

Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace

Náves 43,

751 19  Vlkoš

IČO

 

70989362

 

 

Tel:  722 315 535 ZŠ

722 315 516 MŠ

E-mail zsvlkos@seznam.cz
Web www.zsvlkos.cz
Konzultační hodiny
Ředitelka školy Mgr. Marie Uhlířová dle tel.domluvy
Metodik prevence Mgr. Hynek Zatloukal dle tel.domluvy
Výchovný poradce Mgr. Petra Pavlíková dle tel.domluvy
Koordinátor ICT Mgr. Petra Pavlíková dle tel.domluvy

 

Přehled pedagogických pracovníků

Učitelé Třídnictví, funkce vzdělání
Mgr. Marie Uhlířová

Mgr. Hynek Zatloukal

ředitelka, učitelka 1. ročníku

třídní učitel 1.,2., 3.ročníku

Mgr. Petra Pavlíková třídní učitelka 4., 5.ročník
Hana Apoleníková vychovatelka ŠD
Alena Packová učitelka MŠ
Lucie Zoubková učitelka MŠ

 

Zvonění, přestávky

0. hodina 7.00 –    7.45
1. hodina 8.00 –    8.45
2. hodina 8.55 –    9.40
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.55 – 11.40
5. hodina 11.50 – 12.35
přestávka 12.35 – 13.25
7. hodina 13.25 – 14.10
8. hodina 14.15 – 15.00

 

  

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 1. pololetí září 2017 – 31. ledna 2018
 2. pololetí února 2018 – 29. června 2018

 

Podzimní prázdniny          26. října – 27. října 2018

Vánoční prázdniny            23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2018

Pololetní prázdniny          2. února  2018

Jarní prázdniny                  12. února  – 18. února  2018

Velikonoční prázdniny      29. března– 30. března 2018

Hlavní prázdniny                2. července  – 31. srpna 2018

 

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Třídní schůzky a konzultace ve školním roce 2017/2018

Termín Hodina
Info – třídní schůzky v ZŠ Čtvrtek 21.  9.  2017 15.30 hod.
Třídní schůzky Čtvrtek 16. 11. 2017 15.30 hod.
Třídní schůzky Čtvrtek 25.  1.  2018 15.30 hod.
Třídní schůzky

Třídní schůzky        

Čtvrtek 26.  4.  2018

 

Středa 13.9. 2017

15.30 hod.

 

15.30 hod

 

Termíny pedagogických rad

Termín
Čtvrtek 31. srpna 2017
Čtvrtek 16. listopadu 2017
Čtvrtek 25. ledna 2018
Čtvrtek 23. dubna 2018
Čtvrtek 21. června 2018

Výuka plavání

leden –březen 2018 (+ MŠ předškoláci)

 

Zápis dětí do 1. ročníku

 

Termín zápisu od 1.4. – 30.4. 2018

(k upřesnění termínu dojde dle domluvy se zřizovatelem v II.pololetí)

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce DUBNA!!!

 

Zápis dětí do MŠ

V období od 2. května do 16. května 2018

(k upřesnění termínu dojde dle domluvy se zřizovatelem v II.pololetí)

 

Plánované akce pro ZŠ a MŠ

 

Plán akcí ve školním roku 2017/2018

 

Září

 • Drakiáda
 • Záložka do knihy – mezinárodní projekt
 • Poznej svého psa
 • Chropyně – divadlo pro MŠ
 • Třídní schůzka  MŠ
 • Třídní schůzka  ZŠ

Říjen

 • Sběr papíru
 • Atlas Bios –  dopravní výchova ZŠ
 • Podzimní tvoření, dýňová strašidla – akce s rodiči
 • Chropyně – divadlo pro MŠ

Listopad

 • Vlastivědná exkurze
 • Chropyně – divadlo pro MŠ
 • Klub seniorů – vystoupení předškoláků
 • Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. kulturní vystoupení, občerstvení prodej dárků
 • Vánoční tvoření

Prosinec

 • Mikuláš ve škole
 • Výměna vánočních přání, projekt
 • Posezení u stromečku a koledování po vesnici
 • Vánoční akce v blízkém okolí
 • Chropyně – divadlo pro MŠ

Leden

 • Kurz plavání
 • Návštěva výukového programu – muzea.
 • Návštěva solné jeskyně

Únor

 • Karneval v ŠD a v MŠ
 • Kurz plavání
 • Návštěva solné jeskyně

Březen

 • Projekt ke dni učitelů
 • Noc s Andersenem – projekt
 • Kurz plavání
 • Školní ples
 • Návštěva dětí z mateřské školy
 • Velikonoční tvoření  –  akce s rodiči MŠ

Duben

 • Divadlo
 • Zdraví – projekt
 • Hasiči – prevence – projekt
 • Den Země
 • 30. 4. 2018 ředitelské volno na ZŠ a MŠ
 • 1.4. – 30.4. 2018 zápis dětí do základní školy

Květen

 • Olympiáda víceboj
 • Den matek 13. 5. 2018 – besídka
 • Sběr papíru
 • 7. 5. 2018 ředitelské volno na ZŠ a MŠ
 • 2. května do 16. května 2018 zápis dětí do mateřské školy

Červen

 • MDD – den dětí
 • fotografování dětí
 • akce  s myslivci  ZŠ a MŠ
 • Návštěva kravínu MŠ
 • Školní výlet MŠ
 • Atlas Bios– dopravní výchova ZŠ
 • Školní výlet nebo škola v přírodě ZŠ
 • Zahradní slavnost – akce s rodiči Den otců

 

 

Propagace práce školy

Příspěvky do místních novin

Volnočasové aktivity, kroužky

Zdravá výživa –  projekty: Ovoce do škol, Zdravé zuby

Hasiči – spolupráce s profesionálním sborem v Přerově

Policie – spolupráce na projektech

První pomoc – spolupráce s Červeným křížem Prostějov

Škola v přírodě, školní výlety, poznávací akce

Spolupráce s místními spolky

Spolupráce s PPP Přerov, s Atlas Bios Přerov, se Střední pedagogickou školou Přerov

 

 

Školní družina

Provoz ŠD pondělí  – pátek           11:40 – 15:00

Vychovatelka: Hana Apoleníková

 1. oddělení – kapacita 30 žáků

Denní rozvrh

11.40 – 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 – 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost, postupný odchod dětí

Hlavní úkoly pro rok 2017/2018

 • Vypracování plánu akcí na celý rok dopředu.
 • Zajištění účasti pedagogů na DVPP.
 • Práce na školním vzdělávacím programu
 • Rozpracovat učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Kontrolovat časové a obsahové plnění tematických plánů.
 • Koordinovat plány učiva všech předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazovat do výuky oblasti environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
 • Sledovat vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhovat opatření.
 • Sledovat nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádět je do výuky.
 • Organizovat vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky – kontrola při hospitaci.
 • Navrhovat a vyhodnocovat kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.
 • Koordinovat počet a obsah písemných prací žáků, sjednotit způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Koordinovat počet a obsah domácích písemných prací.
 • Vytvářet a zpracovávat podklady pro výroční zprávu, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.