Plán akcí MŠ Vlkoš

25.5. divadlo Chropyně –pohádka ,, Čtyřlístek ve službách krále“. Vstupné 40,- Kč bude hrazeno z výtěžku plesu.

1.6. Muziko-hrátky v MŠ od 9hod. ukázka netradičních hudebních nástrojů. Vstupné 35,- Kč bude hrazeno z výtěžku plesu.

2.6. Olympiáda v MŠ ve spolupráci s maminkami , které připraví jednotlivá stanoviště pro děti, závěrečné vyhodnocení.

5.6. divadlo Chropyně – pohádka s ekologickým námětem. Vstupné 40,-Kč bude hrazeno z výtěžku plesu.

9.6. Výlet do ZOO Lešná odjezd v 8.00hod. předpokládaný návrat ve 13.hod. Prosíme připravte dětem batůžky s pitím, malou svačinkou, drobnými penízky a pláštěnkou.

12.6. Fotografování  dětí z mateřské školy. Peníze vybíráme předem. Cena za společné foto je 30,-Kč.

23.6. Den otců- zahradní slavnost – slavnostní ukončení školního roku, pasování předškoláků do řad školáků, táborák atd.

27.6. Žonglérská dílna – program pro děti, vstupné 50,-Kč.

28.6. Akce s myslivci – hry a soutěže, opékání špekáčků v Olšičkách.