Poděkování za organizaci plesu

Vážení rodiče a přátelé školy

Osobně vám děkuji za vaši účast na 8. školním plese. Ať už jste se účastnili jako

  • Pořadatelé – Díky vám vše bylo perfektně připravené!!!!
  • Sponzoři – Díky vám byla velmi bohatá tombola!!!
  • Návštěvníci plesu – Díky vám byla na plese příjemná atmosféra!!!

Zisk plesu činí neuvěřitelnou částku 73 327 Kč. Tato částka bude využita ve prospěch dětí Základní školy a Mateřské školy Vlkoš. Rodiče budou informováni prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, že na různé akce a nákupy byly použity peníze z výtěžku plesu.

Velké poděkování patří také Obci Vlkoš za podporu s organizací plesu.

 

 Mgr. Marie Uhlířová, ředitelka školy