Vyjádření za pořadatele k plesu školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi ze všeho nejdříve poděkovat všem sponzorům za krásné dary do tomboly, která byla opravdu bohatá. A také děkujeme všem za příspěvek, který jste nám dali za pozvánku. Dále patří velký dík té hrstce rodičů, kteří se podíleli na přípravě a také závěrečném úklidu plesu. Můžu za nás říct, že letos byl ten krásný výdělek doslova „vydřený“. Byl to už 9. ples, ale tak malou účast ze strany rodičů opravdu nepamatuji.

Dovolte mi tedy Vám všem znovu připomenout, co je účelem pořádání tohoto školního plesu.

Za vydatné podpory obce Vlkoš máme možnost vydělat nějaké peníze pro děti z naší základní a mateřské školy. Z těchto peněz se pak hradí různé mimoškolní akce, výlety atd. Nebýt toho, museli bychom si všichni o to hlouběji sáhnout do svých kapes a hradit vše ze svého rodinného rozpočtu.

Z výtěžku tedy mají prospěch všechny děti bez rozdílu. Ať už jsou ve škole nebo ve školce. Za jakýkoliv příspěvek jsme samozřejmě vděční, ale je zapotřebí se zapojit i aktivně. Ta sokolovna se sama nenachystá a ani neuklidí. Samozřejmě můžete namítnout, že na ples nepůjdete, tak proč byste ho měli jít chystat, nebo naopak uklízet. To je pochopitelné, ale na druhou stranu mi to přijde nefér vůči těm, co ples chystají, na plese kmitají a pak si tu sokolovnu musí ještě i sami uklidit. Proto by bylo dobré, kdyby se do příprav příštího plesu zapojilo co nejvíc rodičů. Bude to rychleji nachystané i uklizené.

Všichni se těšíme, že desátý školní ples bude pro rodiče motivací pro lepší zapojení se do příprav, utužení sousedských vztahů a dobré spolupráce s naší základní a mateřskou školou. Podle vyjádření paní ředitelky školní inspekce ocenila sponzorský dar škole jako velkou a jedinečnou záležitost, se kterou se v praxi málokdy setkávají. My pořadatelé máme velké přání, aby se tato nádherná akce podařila uskutečňovat s co největším počtem zapojených rodičů.