Základní škola – informace k zahájení školního roku 2020/2021

1. 9. 2020

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • v 8:00 ve školní družině, slavnostní proslov, přivítání žáků, pohovory s třídními učiteli, žáci si vyzvednou přihlášku do školní družiny, nahlásí třídním učitelům, zda budou chodit na obědy.
 • Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů.
 • Školní družina funguje až od 2. 9. 2020.
 • Přijďte slavnostně oblečení a radostně naladění, aktovky nechte zatím doma!

2. 9. 2020

 • Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40.
 • 1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.
 • Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.

3. 9. 2020

 • Vyučování podle rozvrhu.
 • 1. ročník končí 10:45, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

4. 9. 2020

 • Vyučování podle rozvrhu.