Základní škola – Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Středa 1. 9. 2021:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Testování bude probíhat formou antigenního testování v termínech 1., 6., 9. září 2021
 • 1. ročník na školním dvoře v 8:00, ostatní ročníky v 1. patře ve třídách v 8:00, nejdříve proběhne testování, přivítání žáků s třídními učiteli, žáci si vyzvednou přihlášku do školní družiny, nahlásí třídním učitelům, zda budou chodit na obědy.
 • Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů.
 • Školní družina funguje až od 2. 9. 2021.
 • Roušku nebo respirátor sebou!

Čtvrtek: 2. 9. 2021:

 • Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40.
 • 1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.
 • Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.

Pátek 3. 9. 2021:

 • Vyučování podle rozvrhu.
 • 1. ročník končí 10:45, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

Od 6. 9. 2021:

 • Vyučování podle rozvrhu pro všechny ročníky.
 • Běžný chod školy.