Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vlkoš oznamuje,
že zápis dětí do 1. třídy proběhne

ve středu 5. dubna 2017  od 15.00 do 16.00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví všechny děti, které k 31. 8. 2017
dovrší 6 let, nebo které měly ve školním roce 2016/2017
odloženou povinnou školní docházku.

Rodiče u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz