Zápis do 1. ročníku – podrobné informace

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024 v Základní škole a Mateřské škole Vlkoš, příspěvkové organizace, proběhne 20. 4. 2023 v přítomnosti zákonných zástupců i dětí. Dostavte se s dítětem toho dne v 15:30 do základní školy do prvního patra. Paní učitelky si děti převezmou a provedou je první třídou s plněným běžných úkolů, které znají z mateřské školy. Dále se přesunou do školní družiny, kde jim paní vychovatelky představí chod školní družiny.

Rodiče mohou procházet se svými dětmi po jednotlivých místnostech. Prostě si ten den krásně užijeme! Vaše děti již ve škole byly a to 20. března, učily se společně s první třídou. Doufám, že Vám o tom povídaly. Byly totiž moc nadšené a spokojené. Na závěr si ještě prohlédly prostory školní družiny a těší se na své kamarády a na nové hračky v místnosti školní družiny.

V Mateřské škole dostanete již tento týden obálku se vším důležitým k zápisu do základní školy. Prosím, abyste mi v předstihu vyplnili přiložené dokumenty a přinesli je v obálce k zápisu, spolu s rodným listem a občanským průkazem.

Jsou to tyto dokumenty:

  • Žádost a zápisní lístek pro zákonné zástupce.

Tyto dokumenty vyplňte i v případě, že budete žádat o odklad. Žádost o odklad vyplníte 20. 4. 2023 ve škole, doložíte-li doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení pediatra vašeho dítěte.

Pokud je ještě nebudete mít, dodejte v pozdějším termínu do schránky základní školy. Ostatní papíry jsou pro vás informativní, nechejte si je doma a s dítětem se tímto směrem zdokonalujte…..