Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vlkoš oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se koná v úterý

12. dubna 2022

Od 16:00 do 17:00 hodin v budově školy

K zápisu se dostaví všechny děti, které k 31.8.2022 dovrší 6 let, nebo které měly ve školním roce 2021/2022 odloženou povinnou školní docházku.

Rodiče u zápisu předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz