ZŠ – Informace k zahájení školního roku 2018/2019

  • 3. 9. 2018 pondělí

Slavnostní zahájení školního roku v 8:00 ve školní družině, slavnostní proslov, přivítání žáků, pohovory s třídními učiteli, žáci si vyzvednou přihlášku do školní družiny, nahlásí třídním učitelům, zda budou chodit na obědy.

Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů.

Školní družina funguje až od 4. 9. 2018.

Přijďte slavnostně oblečení a radostně naladění, aktovky nechte zatím doma!

 

  • 4. 9. 2018 úterý

Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40. 1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.

 

  • 5. 9. 2018 středa

Vyučování podle rozvrhu. 1. ročník končí 10:45, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

 

  • 6. 9. 2018 a 7.9.2018 čtvrtek a pátek

Vyučování podle rozvrhu.