Celostátní matematická soutěž Pangea 2023

V únoru 2023 se naši žáci 5. ročníku opět zúčastnili každoroční celostátní matematické soutěže Pangea. Letos byla průvodním tématem historie a patronem soutěže se stal hrabě Kinský. Děti si opět lámaly hlavičky s nelehkými úkoly zaměřenými hlavně na logické uvažování. Na začátku května byly vyhlášeny výsledky. V naší 5. třídě se na 3. místě překvapivě umístila Adéla Valdová, na druhém místě Aneta Molčíková a za naši třídu vyhrála Barbora Kutálková, která se zároveň umístila na velmi pěkném 20. místě v kraji.

Všem účastníkům gratulujeme!