Informace k zahájení školního roku 2017/2018 v ZŠ

4. 9. 2017 pondělí:

Slavnostní zahájení školního roku v 8:00 ve školní družině, slavnostní proslov, přivítání žáků, pohovory s třídními učiteli, žáci si vyzvednou přihlášku do školní družiny, nahlásí třídním učitelům, zda budou chodit na obědy.

Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů.

Školní družina funguje až od 5. 9. 2017.

Přijďte slavnostně oblečení a radostně naladění, aktovky nechte zatím doma!

 

5. 9. 2017 úterý:

Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40. 1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.

 

6. 9. 2017 středa

Vyučování podle rozvrhu. 1. ročník končí 10:45, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

 

7. 9. 2016 čtvrtek a pátek

Vyučování podle rozvrhu.