Informace pro zákonné zástupce

Vyučování bude dále probíhat v neměnných skupinách až do 30. 6. 2020 v termínu od 8.00 do 12:00.

Dne 30. 6. proběhne předávání vysvědčení v 8:00 pro všechny žáky v jejich třídních kolektivech.

I ti, kteří jsou zapojeni ve výuce na dálku. Všichni spolužáci se opět na chvíli setkají ve svých třídách.

Po předání vysvědčení žáci odchází domů. Obědy jsou na tento den odhlášeny.

Kolektiv zaměstnanců školy přeje všem hodně zdraví, příjemné dny a všem moc děkujeme

za spolupráci a vzájemnou důvěru.

Těšíme se na setkání 1. 9. 2020 na slavnostním zahájení školního roku a pevně doufáme, že vše již proběhne tradičně a hlavně již bez mimořádných opatřeni.