MŠ – Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022-2023

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst.1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

dítě celodenně chodící 200,- Kč / kalendářní měsíc
dítě – předškolák zdarma
Platba do pokladny školy vždy k 20. dni v měsíci – podrobné informace získáte od paní učitelky v mateřské škole.
Začínáme nový školní rok od 1. 9. 2022.
Příchod dětí do 8:00 hod.!

Co děti potřebují do MŠ :

  • Papuče s pevnou patou, ne nazouváky !!!!
  • Pyžamo
  • Tričko, tepláky
  • Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
  • Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku

VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT – PODEPSAT !!!!

PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM DĚTEM A SVÉ DÍTĚ NECHEJTE DOMA VYLÉČIT! Stravu dítěte odhlásit den předem! ( tel. 722 315 516). Jinak si stravu v ten den vyzvednout v mateřské škole. Způsob hrazení stravného – platbu zaslat na účet školní jídelny Chropyně.