ZŠ – Informace k zahájení školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 čtvrtek

Slavnostní zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 8:00. Přivítání žáků s třídními učiteli. Do tříd jdeme bez aktovek, v běžné obuvi. Žáci si vyzvednou přihlášku do školní družiny. Nahlásí třídním učitelům, zda budou chodit na obědy. Okolo 8:30 ukončení, odchod žáků domů. Rodiče mohou být přítomni v jednotlivých třídách. Školní družina funguje až od 2. 9. 2021.

2. 9. 2022 pátek

Třídnické práce ve třídách, výuka do 11:40. 1. ročník pouze do 9:40, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů. Žáci si přinesou aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby, potřeby do TV.

5. 9. 2022 pondělí

Vyučování podle rozvrhu.  Bude na webu školy od 30.8. 1. ročník končí 10:45, pak žáci mohou přejít do školní družiny nebo s rodičem odejít domů.

Od 6. 9. 2021:

Vyučování podle rozvrhu pro všechny ročníky. Běžný chod školy.