Poděkování za účast na 10. školním plese

Vážení rodiče a přátelé školy,

osobně vám děkuji za vaši účast na 10. školním plese. Ať už jste se účastnili jako:

  • Velké poděkování patří  Obci Vlkoš za podporu s organizací plesu.
  • Pořadatelé – Díky  – perfektně sehraný tým!!!!
  • Sponzoři – Díky – super ceny!!!!!
  • Tanečníci velcí a malí – nádherně jste prezentovali, že tanec je radost!!!
  • Návštěvníci plesu – Díky skvěle jste se bavili!!!

 

Zisk plesu činí neuvěřitelnou částku 75 882,- Kč.

Tato částka bude využita ve prospěch dětí Základní školy a Mateřské školy Vlkoš. Rodiče budou informováni prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, že na různé akce a nákupy byly použity peníze z výtěžku plesu.

Dále  na webu školy v sekci úřední deska  – sponzorské dary je přesný rozpis čerpání prostředků z minulého plesu a takto vše rozepíšu i po vyčerpání letošního příspěvku.

 

 Mgr. Marie Uhlířová, ředitelka školy