Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 v Základní škole a Mateřské škole Vlkoš, příspěvkové organizace, proběhne pouze distančně, tj. bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí, v termínu 1. – 16. 4. 2020. Žádost a zápisní lístek pro zákonné zástupce jsou ke stažení na webu školy.

Žádosti se přijímají následujícím způsobem:

– osobním vložením do poštovní schránky na základní škole

– poštou na adresu školy.

Stejná pravidla platí i pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V případě jakýchkoli dotazů volejte ředitelce školy na tel. číslo 723 650 013.

Mgr. Marie Uhlířová, ředitelka školy