Zápis do 1. ročníku

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

registrační číslo uchazeče výsledek řízení

ZŠ – 202021

přijat/a

ZŠ – 202022

přijat/a

ZŠ – 202023

přijat/a

ZŠ – 202024

přijat/a

ZŠ – 202025

přijat/a

Ve Vlkoši dne 20. 4. 2020

Mgr. Marie Uhlířová

ředitelka školy

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.